5 AANDACHTSPUNTEN VOOR APPS

De groei in het gebruik van mobile internet is nog steeds fors. Binnen dit domein domineren de apps. Dat lijkt mooi, maar de realiteit is weerbarstiger, slechts 25% van de geinstalleerde apps wordt vaker dan één keer gebruikt! Het is dus de uitdaging te zorgen dat jouw app bij de 25% hoort en gebruikt blijft worden. Hoe doe je dat dan? Hieronder een aantal aandachtspunten en tips die bijdragen aan het blijven gebruiken van jouw app.

1. De app moet uberhaupt interessant zijn

Een goede app is een vertaling of verbetering van een functie die mensen missen, of vaak in een multichannel benadering de meest gebruikte functie van bijvoorbeeld de website. Is dit niet het geval, dan is er geen reden om de app uberhaupt te (blijven) gebruiken of opent de gebruiker gewoon de site in plaats van de app.

In essentie gaat het over focus, je app dient 1 primaire functie te bekleden en dient dit excellent te doen. Focus je app op die ene functie, zodat een gebruiker weet wat hij aan de app heeft en wanneer en waarvoor hij deze gebruikt. Als een app geen duidelijk primaire functie heeft zal je app niet worden gebruikt.

Of je nu een app maakt voor Android mobile, iPhone, Android Tablet of iPad, de eerste vraag en het belangrijkste om te onthouden is: Wat is de primaire functie van deze app?

2. Gebruik het betreffende besturingssysteem en device.

Heb je een iPhone? Of ben je juist een Android gebruiker?

Als je echt een app gaat ontwikkelen, pas je dan het ontwerp aan wat de gebruiker verwacht? Besturingssystemen en de verschillende devices, tablet versus mobile, werken allemaal op een andere manier. Wat bij de één logisch is, is bij de andere on-logisch.

De ‘terug-knop’ op Android is hier een klassiek voorbeeld van; dit is een hardware matige knop die Apple niet kent. Het is dus voor een Android app niet van belang om een terug-knop op te nemen in je ontwerp, waar dit voor een iOS app wel van belang is!

Daar moet je dus bij het uitwerken van het app idee tot een briefing of design rekening mee houden. Ervaar het verschil tussen devices en besturingssystemen zelf door een tijd over te stappen, of kies bij de bouw voor een partij die dat bewezen doet.

Om een goede Android app ervaring te maken zal je een device met Android moeten gebruiken. In het gebruik is ook is het device van belang: Maak je een iPad app, regel dan een iPad en ervaar zelf hoe je met apps omgaat.

3. Gebruik pushberichten intelligent

Naast een goede app kun je met push notification zorgen dat gebruikers terugkomen naar de app. Maar let op, je hebt een goede push strategy nodig om dit te kunnen bewerkstelligen. Het is een continu proces waarbij je moet voorkomen dat de notificaties als vervelend worden ervaren en daardoor gebruikers juist de app verwijderen.

Notificaties welke een specifieke reminder tonen werken het beste, daarom is het van belang dat de app data vergaart over de gebruiker. Dan kun je gerichter berichten sturen die voor de gebruiker als relevant worden ervaren. Dat activeert het gebruiken en de toegevoegde waarde van de app weer.

4. Market de juiste boodschap

In de marketing van de apps moet je je niet blind staren op het downloaden van je app. Advertenties of marketing acties zouden ook een grote rol moeten spelen in het heractiveren van het gebruik van de app. Dus richt je niet alleen op nieuwe gebruikers maar ook op bestaande gebruikers, een stuk retentie marketing is ook in het mobile domein van belang.

5. Meet, test en verbeter

Iedereen weet inmiddels dat mobile en apps belangrijk onderdeel zijn van de multi channel markt benadering van een merk. Het gaat niet meer alleen om de branding, ook in het mobile domein verschuift het naar de inhoud. Net zoals bij websites moet de marketeer ook data verzamelen. In apps gaan meten en vragen stellen als “Hoe word de app gebruikt” en/of “waar haakt men af binnen mijn app” net zoals bij elk ander kanaal. We moeten informatie vergaren om betere beslissingen te kunnen nemen. Een programma als Google Analytics biedt daar gelukkig al mogelijkheden voor.

Een app is een ideaal medium om data van de gebruiker te vergaren. Op basis van de door het merk gestelde KPI’s kan worden gemeten of de doelen worden behaald. Pas de app aan op basis van deze data en test & meet net zoals dat bij websites dag in dag uit gebeurt.