Als afstudeerder ben ik druk bezig om te kijken wat de blockchain technologie voor Dharma kan betekenen. Tijdens mijn zoektocht kwam ik erachter dat een blockchain eigenlijk helemaal niet per se publiekelijk hoeft te zijn zoals die van Bitcoin. Om die reden heb ik me verdiept in de verschillende soorten blockchains en gekeken hoe ze precies van elkaar verschillen.

Public blockchains

Een goed voorbeeld van een public blockchain is die van de Bitcoin. Een public blockchain is voor iedereen toegankelijk om te lezen en om transacties naar te sturen waarvan verwacht kan worden dat deze toegevoegd worden aan de blockchain. Het systeem is gedecentraliseerd, omdat iedereen kan deelnemen aan het consensus proces waarbij beslist wordt welke blocks toegevoegd moeten worden aan de blockchain. Daarnaast is het systeem ook gedistribueerd, omdat de blockchain niet op een centrale plek staat opgeslagen, maar juist in het netwerk van de deelnemende nodes.

De transparantie van zo'n systeem zorgt voor veiligheid, omdat alles door iedereen gecontroleerd kan worden en fraude daarmee snel ontdekt kan worden. Het is overigens wel een duur systeem, omdat het veel tijd en energie kost om transacties te verwerken. Dit komt omdat een transactie door meerdere nodes geverifieerd moet worden en nodes bijvoorbeeld proof of work moeten leveren om blocks te minen, wat veel computerkracht vereist.

Als je meer wilt lezen over de publieke Bitcoin blockchain, lees dan de Bitcoin whitepaper. In dit document wordt het gehele concept in detail uitgelegd.

Private blockchains

Bij een private blockchain is de toegang beperkt. Vitalik Buterin, ook wel bekend als de co-founder van de bekende Ethereum blockchain, onderscheidt private blockchains met 'consortium' en 'fully private' blockchains.

Consortium

Een consortium blockchain is een type blockchain waarbij het consensus proces gecontroleerd is door een set van vooraf gekozen nodes. Dit zou een consortium van verschillende financiële instituties kunnen zijn waarvan de meerderheid elk blok valide moet verklaren voordat deze toegevoegd kan worden. De leesrechten van dit type blockchain zouden zowel public of beperkt tot bepaalde deelnemers kunnen zijn. De veiligheid van dit systeem ligt vooral bij het feit dat het consensus proces uitgevoerd wordt door vertrouwde personen die het privilege hebben om deze taak uit te voeren.

Fully private

Een fully private blockchain is een blockchain waarbij de toegang is beperkt tot één organisatie. De leesrechten zouden eventueel public kunnen zijn, maar in de meeste gevallen is publieke controleerbaarheid niet noodzakelijk.

Kortom

Het hele punt van een public blockchain is dat het gedecentraliseerd en gedistribueerd is. Iedereen kan de blockchain inzien, iedereen kan deelnemen aan het consensus proces en de blockchain is niet op een centrale plek opgeslagen. Omdat het systeem op zo'n transparante manier in elkaar zit, kan er eenvoudiger op fraude gecontroleerd worden. Er is in dit geval in principe geen sprake meer van vertrouwen in een centrale autoriteit, maar alleen nog maar van vertrouwen in de technologie zelf.

Het idee van een consortium blockchain biedt een middenweg tussen public en fully private. Er is geen sprake van het feit dat iedereen kan beslissen, maar ook niet dat maar één entiteit dit kan. Dit type blockchain lijkt mij ideaal voor verschillende organisaties die samen willen werken op dezelfde blockchain.

Naarmate de toegang tot een blockchain beperkter wordt, hoe minder transparant het systeem wordt. Daarom denk ik, in het geval van een fully private blockchain waarbij maar één entiteit het voor het zeggen heeft, dat een gecentraliseerde MySQL of Oracle database misschien net zo goed zou kunnen werken, omdat er dan nog maar van weinig voordelen van de technologie gebruik wordt gemaakt.

Dit waren de verschillen tussen public en private blockchains. Ik hoop dat je door dit artikel beter inzicht hebt gekregen in de mogelijkheden die er zijn. De komende maanden ga ik verder met het onderzoeken van deze technologie. Als ik nog meer interessante bevindingen tegenkom, dan zal ik deze uiteraard ook met jullie delen! Voor vragen over dit onderwerp kun je altijd bij ons terecht.