Van Buikpijn naar deadline. Meedenken en begeleiden van het concretiseren van de Digitale strategie van Adfiz en FinFin.

Eind februari heeft Adfiz Dharma Media gevraagt haar te begeleiden in het herpositioneringstraject van de digitale strategie. Waarin de website Adfiz.nl en het consumenten portal Finfin.nl een duidelijke rol en positie moest krijgen, waarbij beide proposities elkaar versterken.

Middels een drietal workshops is door Dharma Media de primaire toptaak voor de digitale propositie van Adfiz helder gekregen, namelijk: “De waarde van advies.”

Deze digitale propositie vanis vervolgens specifiek doorvertaald naar alle doelgroepen van Adfiz en is van toepassing voor zowel de consumenten portal FinFin.nl als Adfiz.nl. Te samen met design richtlijnen, functionele eisen en de hedendaagse gebruikerseisen is een briefing voor de realisatie opgesteld.

Op basis van deze briefing en de feedback heeft Adfiz de site Adfiz.nl vernieuwd en het consumentendeel geïntegreerd met FinFin.nl. Dit is begin juni gerealiseerd.

Enno Wiersema
Ervaring van Enno Wiertsema, directeur Adfiz: “Dharma Media heeft ons projectmanagement ondersteund bij het vernieuwen van de Adfiz website en de technische integratie van Finfin van Adfiz. Hielko en Bas namen ons met hun frisse blik en enthousiasme mee op 'helicopterview'. Ze brachten overzicht en formuleerden de stappen die wij moesten nemen. Op die manier werd het van een 'buikpijnproject' een 'realistisch project' met behapbare mijlpalen.

Dharma adviseerde in dit project de directie en door een actieve houding hielden ze de vaart er in. De technische uitvoer kon Dharma voor ons verzorgen, maar op basis van de offerte van de concurrent hebben ze ons geadviseerd om voor de andere partij te gaan. Dharma is voor ons een objectieve en betrouwbare adviseur, aanjager en topleverancier van kennis. In een volgende situatie zouden we weer voor ze kiezen.”