Een grote HR afdeling van een van onze klanten heeft onze hulp ingeschakeld voor hun digitale groeiambities. Zij hebben al een tijd een website die dient als verzamelplaats voor al hun vacatures. De oude website bestond uit statische HTML pagina’s wat draaide op NodeJs, welke gekoppeld was aan het Applicant Tracking System (ATS) HROffice. Het beheer van de oude website en de content aanpassingen konden alleen worden gedaan door developers. Dit ging dusdanig veel tijd kosten dat er steeds meer behoefte was aan een toegankelijk en beheersbaar ContentManagementSysteem (CMS), in combinatie met een HROffice API-koppeling.

Uitvoering

Samen met de klant definieerden we een aantal sprints zodat voortgang en resultaat goed inzichtelijk bleven tijdens het proces. De website, op wat optimalisaties na, diende nagenoeg dezelfde look en feel te behouden. Als CMS is er gekozen voor WordPress met een op maat gemaakte koppeling naar HROffice. Voor de koppeling moesten we contact maken met de HROffice API door middel van een "SOAP" API. Een SOAP API gebruikt XML (Extensible Markup Language) om gegevens te sturen. We hebben een custom WordPress plugin gemaakt om dit buiten de core bestanden van WordPress zelf houden.

Resultaat

De HR afdeling kan nu door middel van het WordPress CMS zelf alle content wijzigingen doorvoeren die ze willen. De lay out en look-and-feel is hetzelfde gebleven dus voor de bezoeker is er niks veranderd. Daarnaast is het door de switch van statische HTML naar WordPress makkelijker om toekomstige wensen en behoefte te verwezenlijken, zoals het opzetten van wervingscampagnes e.d. Ook zijn mogelijke security issues geminimaliseerd, doordat WordPress en de gebruikte extensies worden bijgewerkt met updates/patches die wij op maandelijkse basis doorvoeren. Last but not least, doordat we de volledige controle hebben over de HROffice koppeling met WordPress kunnen we stabiliteit en snelheid beter waarborgen.
Candidate journey

En nu verder...

Deze klant zit middenin een transitie met als doel het HROffice recruitment systeem uit te faseren en over te gaan naar de HRM module van AFAS, om uiteindelijk de gehele ‘candidate journey’ hierin te faciliteren .

Inmiddels hebben we de eerste paar sprints achter de rug om de frontend (WordPress website) te koppelen met het HRM module van AFAS. Momenteel zijn we in de afrondende fase van de integratie van een AFAS koppeling binnen Wordpress. Voor het realiseren van deze AFAS - WordPress koppeling werken wij nauw samen met Conclusion B.V. waarbij we gezamenlijk binnen sprints de werkzaamheden oppakken om deze vervolgens als team op te leveren aan de klant.

Benieuwd hoe de samenwerking en realisatie van dit project verloopt? Lees hierover meer in het vervolg!