Dharma Media ontwikkelt voor Delta Lloyd Bank de strategie voor het realiseren van de doelstelling 100% Digitaal. Hierbij wordt inzet van digitale middelen in de communicatie tussen klant, intermediair geoptimaliseerd vanuit het motto: Voorspelbaar, betrouwbaar en sneller zaken doen met Delta Lloyd Bank.